Katere subvencije podeljuje Eko sklad?
| Članek je bil prebran 616 krat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eko sklad republike Slovenije je sklad, ki ga večina pozna po nepovratnih finančnih sredstvih, katere dodeljuje fizičnim in pravnim osebam za uresničevanje investicij, ki temeljijo na obnovljivih virih energije in varstvu okolja. S temi aktivnostmi in ukrepi želi Eko sklad ljudi spodbujati, da se odločajo za trajnostne rešitve in okolju prijaznejše naložbe, s katerimi bomo obvarovali našo naravo in jo pustili v dobrem stanju tudi za naše zanamce. Prioritetne naloge Eko sklada so razne spodbude, s katerimi bi se izboljšalo okolje v katerem  bivamo, prešlo na obnovljive vire energije, učinkovito porabljalo energijo, gospodarno ter preudarno ravnalo z odpadki ter odpadnimi vodami, spodbujalo trajno mobilnost, itd. Ena izmed ključnih nalog Eko sklada je tudi ozaveščanje ljudi o trajnostnih načinih bivanja. Vsi mi smo namreč odgovorni za kreiranje kakovostnega okolja za bivanje. Mnoge prepriča že vidik skrbi za naše okolje, druge pa finančne spodbude, ki jih Eko sklad podarja v obliki nepovratnih subvencij. Eko sklad tako deluje na raznolikih področjih:

Finančne spodbude oziroma subvencije se nanašajo na konkretne naložbe oziroma investicije, iz katerega izmed zgoraj omenjenih področij delovanja.

Za kaj vse Eko sklad dodeljuje subvencije?

Na področju učinkovite rabe energije Eko sklad podeljuje nepovratna finančna sredstva za investicije v zunanje stavbno pohištvo (lesena okna, vrata), v izolacije fasade, izolacije strehe, izolacije kleti in tal, v sisteme za prezračevanje z vračanjem toplote (gre za t.i. rekuperacijo), v električna vozila, v hibridna ali električna osebna vozila (kolo, kolo z motorjem, motorno kolo ali avtomobil), v skoraj nič-energijske stavbe in v celovito obnovo stanovanjskih stavb. Ker je večina tovrstnih posegov dokaj velik finančni zalogaj, so subvencije Eko sklada lahko pri odločitvi za investicijo lahko bistvenega pomena. Pri tem je potrebno spremljati razpise, ki jih daje v javnost Eko sklad in se nanje pravočasno prijaviti. Da bi subvencijo tudi dobili, pa moramo seveda izpolnjevati razpisen pogoje.

Na področju obnovljivih virov energije Eko sklad podarja subvencije za toplotne črpalke (več o toplotnih črpalkah, ceni in delovanju preberi tukaj), male sončne, voden in vetrne elektrarne, sončne kolektorje, kurilne naprave na lesno biomaso in za mikro soproizvodnjo električne in toplotne energije (kogeneracija).

Na področju varstva voda Eko sklad subvencionira male čistilne naprave, prekritje objektov z rastlinsko odejo in za priklop na javno kanalizacijsko omrežje.

Na področju učinkovite rabe vode Eko sklad podeljuje subvencije za zbiralnike deževnice, oskrbo s pitno vodo, čistilne naprave za pitno vodo, priklop na javno vodovodno omrežje, nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad in za namestitev ponikovalnega sistema za padavine.

Na področju odpadkov pa Eko sklad subvencionira hišni kompostnik, zamenjavo oblog in cevi, ki vsebujejo nevarne snovi in zamenjavo azbestne kritine.

Vse te subvencije so torej namenjene varovanju okolja in spodbujanju ljudi za dolgoročne in trajnostne rešitve. Eko sklad s svojimi spodbudami tako pripomore k boljšemu bivalnemu okolju, hkrati pa pomembno spreminja tudi miselnost ljudi. Mogoče bodo, tudi zaradi delovanja Eko sklad, nekatere stvari, ki se nam danes zdijo napredne in trajnostne rešitve, že čez nekaj let nekaj povsem samoumevnega.

Preverite, katera vrata so najbolj trpežna!

© 25. 06. 2018 - RP5.si. Oglaševanje.